środa, 16 grudzień 2020 09:35

Opłaty likwidacyjne Skandia: jak odzyskać utracone pieniądze?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
skanida vienna life rezygnacja skanida vienna life rezygnacja

Skandia Życie do 2015 roku posiadało w ofercie tak zwane polisolokaty, które uznano za niezgodne ze zbiorowym interesem klientów.

Wykryte nieprawidłowości doprowadziły do objęcia poszczególnych umów postępowaniem UOKiK, a stosowanie nieuczciwych praktyk związanych między innymi z opłatami pobieranymi w związku z zerwaniem umowy generowało straty po stronie klientów firmy. Obecnie opłata likwidacyjna Vienna Life nadal jest pobierana, jednak można ją odzyskać tak, aby otrzymać pełną wartość rachunku. Jak wygląda rezygnacja z polisolokaty?

Nieprawidłowości w Skandia Życie

Umowy ubezpieczenia na życie UFK (Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy) oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Skandia objęte zostały postępowaniem UOKiK. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły możliwości naruszenia zbiorowych interesów klientów – to oni według podpisanych umów mieli ponosić wszelkie negatywne następstwa umowy, a opłaty pobierane w wyniku rezygnacji uznano za materialne ograniczenie prawa do wypowiedzenia takiej umowy.

Skandia Vienna Life rezygnacja nie tylko naruszała zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczeniowej, ale także dobre obyczaje. W wyniku działań firmy polisolokaty Skandia zamiast obiecanych zysków generowały straty, a Vienna Life rezygnacja oznaczała niekorzystny mechanizm wypłaty świadczenia wykupu.

Jak zrezygnować z polisolokaty?

Całkowite ryzyko związane z wykupieniem polisolokaty Skandia ponosi właściciel rachunku. Zwrot wpłaconego kapitału nie jest gwarantowany przez ubezpieczenie na życie z UFK, a ryzyko zmiany wartości jednostek funduszy ponosi sam konsument. Oznacza to, że polisolokaty mogą przynosić straty nawet po kilku latach lokowania środków.

Brak gwarancji zysku oraz ochrony kapitału doprowadziły do tego, że wiele osób decyduje się na zerwanie umowy Skandia. W takiej sytuacji zapisy umowne dotyczące rezygnacji mogą naruszać interesy konsumenta – wypłata świadczenia wykupu, wartość wykupu czy opłata likwidacyjna pochłaniają część wartości rachunku. Dodatkowo nawet od umowy bezskładkowej Vienna Life pobiera miesięczne opłaty za obsługę rachunku naliczane od całkowitej wartości polisy.

Skandia rezygnacja skutkuje wypłatą pierwszej części pieniędzy, czyli wykupu polisy, jednocześnie pobrana zostanie opłata za likwidacje polisolokaty. Zatrzymane przez Vienna Life środki można w pełni odzyskać na drodze cywilnoprawnej.

Skandia opłata likwidacyjna pobrana kilka lat również wstecz jest do odzyskania! Na mocy prawomocnych wyroków wiele osób odzyskało oszczędności, które wcześniej pochłonęła polisolokata Skandia. Aby było to możliwe, wystarczy, że droga cywilnoprawna dla odzyskania 100% wartości rachunku rozpocznie się przed upływem 10 lat od dnia rozwiązania polisy dla polis rozwiązanych przed 9 lipca 2018 roku lub 6 lat od dnia rozwiązania polisy dla polis rozwiązanych po 9 lipca 2018 roku.