środa, 03 luty 2021 14:39

Windykacja na koszt dłużnika – jak odzyskać należności za zaległe faktury?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Windykacja na koszt dłużnika Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja należności biznesowych obejmuje kilka etapów działania mających skłonić dłużnika do spłaty należności. Gdy działania polubowne nie przynoszą rezultatu, wdrażane są procedury sądowo-egzekucyjne, których celem jest odzyskanie długu na drodze prawnej.

Aby cały proces przebiegał płynnie i zgodnie z aktualnymi przepisami, warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje profesjonalna firma świadcząca usługi windykacyjne. Jak przebiegają czynności windykacyjne?

Odzyskiwanie należności: działania polubowne

Działania polubowne to pierwszy etap odzyskiwania należności, podczas którego ustalane są warunki spłaty zobowiązania. Czynności windykacyjne obejmują jedynie zgodne z prawem środki pozwalające na zachowanie dobrych relacji biznesowych, czyli przede wszystkim: kontakt telefoniczny, pisemne wezwania do zapłaty, kampanie sms i email czy wizyty terenowe.

Ważnym aspektem procesu odzyskiwania należności są negocjacje telefoniczne – zlecenie sprawy profesjonalistom odciąża wierzyciela z obowiązku prowadzenia niewygodnych rozmów i domagania się uregulowania długu. Rozmowy z dłużnikiem prowadzi wykwalifikowany negocjator: windykator bazuje nie tylko na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu podobnych spraw, ale również na aktualnej wiedzy z zakresu prawa, finansów czy mediacji.

Jak wyglądają sądowo-egzekucyjne czynności windykacyjne?

Działania polubowne nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. W takich sytuacjach niezbędne jest dochodzenie odzyskania należności drogą prawną – firma windykacyjna przy udziale prawników kieruje sprawę na drogę sądową. Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia skierowanie sprawy do kancelarii komorniczej i skuteczne wyegzekwowanie roszczenia.

Koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela mogą zostać zrekompensowane w wysokości zależnej od wartości długu. Windykacja na koszt dłużnika zakłada, że rekompensata za nieterminową płatność przybiera równowartość 40 euro dla faktur do 5 000 złotych, 70 euro dla faktur od 5 000 do 50 000 złotych lub 100 euro dla faktur powyżej 50 000 złotych. Rekompensata przysługuje wierzycielowi od dłużnika od dnia nabycia uprawnienia do odsetek.

Co zrobić, gdy dłużnik unika kontaktu?

Windykacja terenowa to najbardziej efektywny sposób odzyskiwania należności w przypadku osób, które unikają kontaktu z wierzycielem albo nie wywiązują się z wcześniejszych ustaleń. Jeśli deklaracja spłaty zobowiązania nie przynosi efektów, firma windykacyjna może wysłać negocjatora, który przeprowadzi bezpośrednią wizytę w miejscu zamieszkania dłużnika.

Windykator terenowy polubownie ustala warunki spłaty zobowiązania i podpisuje oświadczenie o spłacie należności. Może także przeprowadzać wywiady środowiskowe i gospodarcze oraz uczestniczyć w czynnościach komorniczych.