wtorek, 06 wrzesień 2022 11:06

Projektowanie instalacji chłodniczych w zakładach spożywczych i przemysłowych

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
podpory ślizgowe rurociągów podpory ślizgowe rurociągów

W zakładach spożywczych i przemysłowych kluczowe znaczenie ma umiejętne opracowanie spójnego i funkcjonalnego systemu urządzeń chłodniczych.

Aby instalacja tego typu działała sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami, konieczne jest przede wszystkich przygotowanie odpowiedniego projektu. Na etapie jego planowania trzeba spełnić szereg wytycznych, przy czym każdy obiekt wyposażany w systemy chłodnicze wymaga indywidualnego podejścia.

Spełnienie wymagań i wytycznych

Instalacja chłodnicza zawsze powinna być dostosowana do wymagań i warunków danego zakładu, dlatego pierwszym etapem prac jest dokładna analiza jego specyfiki. Znaczenie mają zarówno realizowane procesy, jak i indywidualne potrzeby inwestora. Istotnym elementem powinno być uwzględnienie ewentualnej rozbudowy instalacji w przyszłości. W zakładach spożywczych i przemysłowych, instalację chłodniczą można podłączyć do specjalnych komór oraz zintegrować z systemami produkcji. Istnieją też rozwiązania pozwalające na utrzymanie odzysku ciepła, zarządzanie poszczególnymi elementami infrastruktury czy monitorowanie procesów. Obecnie przepisy dotyczące instalacji chłodniczych są coraz bardziej restrykcyjne, a koszty energii systematycznie rosną. Z tego względu projekt musi uwzględniać analizę wydatków oraz możliwości ich ograniczenia, np. poprzez ogrzewanie ciepłej wody technologicznej lub użytkowej.

Właściwy dobór elementów instalacji chłodniczej

W zakładach spożywczych i przemysłowych, elementy instalacji chłodniczych często umiejscawiane są na dachu. Dla ich prawidłowego funkcjonowania oraz zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych znaczenie ma zarówno prawidłowy dobór miejsca montażu, jak i umiejętne rozstawienie poszczególnych urządzeń. Na bezpieczne posadowienie elementów instalacji pozwalają nowoczesne podpory dachowe, które działają jako podstawy konstrukcji wsporczych montowanych na dachu. Ich bardzo dużą zaletą jest możliwość zapewnienia wyjątkowej stabilności, ze względu na równomierne rozłożenie oddziałujących sił. W zestawieniu z trafnie dobranymi komponentami systemów wsporczych, podpory te pozwalają na przygotowanie solidnej konstrukcji również w pomieszczeniu zamkniętym - np. piwnicy.

Zastosowanie odpowiednich produktów mocujących

Duży wpływ na bezawaryjność i bezpieczeństwo całego systemu na trafny dobór elementów mocujących. W ofercie firmy Sikla znaleźć można specjalnie opracowane podpory cięgnowe i podpory ślizgowe rurociągów. Cechą charakterystyczną tych drugich komponentów jest obecność odpowiednich płyt ślizgowych, które zmniejszają siłę tarcia i zarazem podnoszą stabilność podparcia przy zmiennych obciążeniach cieplnych czy mechanicznych. Produkty te dedykowane są różnego rodzaju konstrukcjom o szerokości kołnierza 80 - 300 nm, natomiast ich wysokość jest swobodnie regulowana. Za pomocą kompletnych zestawów elementów można tworzyć podpory stałe. Specjalne otwory w płycie podstawy połączone są z blachą blokującą, co zapewnia wyjątkową trwałość. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że podpory rur tego typu można bez przeszkód połączyć do konstrukcji pierwszorzędowej.

Usprawnione serwisowanie instalacji chłodniczej

Procesy chłodnicze w zakładach spożywczych i przemysłowych można optymalizować na różne sposoby, m.in. poprzez odzysk energii czy poprawę sprawności układów. Wszystkie rozwiązania tego typu powinny być ustalane jeszcze na etapie powstawania projektu, a następnie umiejętnie wdrażane. Przemyślana instalacja chłodnicza musi nie tylko wydajnie pracować, ale też zapewniać wygodę i łatwość prowadzenia działań serwisowych. W zakładach spożywczych i przemysłowych niezbędne jest bowiem realizowanie systematycznych kontroli, pozwalających na ocenę parametrów pracy urządzeń oraz zminimalizowanie ryzyka awarii. Okresowe przeglądy są też wymagane przez przepisy, które dotyczą m.in. sprawdzania szczelności i ubytków czynnika chłodzącego. Systemy tego typu zwykle funkcjonują w obiektach o znacznej kubaturze, wymagających utrzymania specyficznych warunków pod względem temperatury.