czwartek, 18 maj 2023 08:19

Czy dochód z działalności gospodarczej może być przyjęty przez bank do zdolności kredytowej przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
zdolność kredytowa zdolność kredytowa pixabay

Samodzielna działalność gospodarcza (jednoosobowa firma): Jest to najczęstsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania firmy. Dochody i koszty są rozliczane na jej osobistym koncie podatkowym.

 

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

 1. Łatwość zakładania: JEDG jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Proces rejestracji i uzyskania wymaganych zezwoleń jest zazwyczaj szybki i nie wymaga dużych formalności.
 2. Pełna kontrola: Jako przedsiębiorca jednoosobowy masz pełną kontrolę nad swoją firmą. Możesz podejmować decyzje samodzielnie i kształtować strategię rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami i wizją.
 3. Elastyczność: JEDG daje elastyczność w zarządzaniu czasem i pracą. Możesz sam decydować o harmonogramie pracy, godzinach i miejscu wykonywania obowiązków.
 4. Niewielkie koszty: Działalność jednoosobowa często wiąże się z mniejszymi kosztami, ponieważ nie ma konieczności zatrudniania pracowników czy wynajmowania dużych powierzchni biurowych.
 5. Proste rozliczenia podatkowe: W przypadku JEDG zazwyczaj korzysta się z uproszczonych form rozliczeń podatkowych, takich jak ryczałt ewidencjonowany lub książka przychodów i rozchodów, co może ułatwić proces rozliczeń podatkowych.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

 1. Ograniczona skala działalności: Jako jednoosobowy przedsiębiorca istnieje pewne ograniczenie w skalowaniu działalności. Może być trudniej obsłużyć większe projekty lub obszerniejsze zamówienia ze względu na ograniczone zasoby.
 2. Indywidualna odpowiedzialność: W przypadku JEDG przedsiębiorca ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania firmy. To oznacza, że wszelkie długi i roszczenia wobec firmy mogą wpływać na jego osobiste finanse i majątek.
 3. Obciążenie pracą: Jako jednoosobowy przedsiębiorca będziesz odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z prowadzeniem firmy. Może to prowadzić do dużej ilości pracy i braku czasu na inne obszary życia.
 4. Brak specjalistycznych umiejętności: JEDG wymaga od przedsiębiorcy szerokiej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak marketing, sprzedaż, księgowość itp. Niektóre z tych obszarów mogą wymagać specjalistycznej wiedzy, którą trzeba nabyć lub zatrudnić specjalistów.

Formy rozliczanie działalności z US

Ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów oraz karta podatkowa to trzy różne formy rozliczania działalności gospodarczej w Polsce. Oto krótkie wyjaśnienie każdej z nich:

 1. Ryczałt ewidencjonowany: Jest to uproszczony system rozliczania podatków dla małych przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. Przedsiębiorcy rozliczają się na podstawie ustalonego procentowego wskaźnika od przychodów. Oznacza to, że nie muszą prowadzić szczegółowej księgowości ani sporządzać bilansu. Ryczałt ewidencjonowany jest popularny wśród osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę.
 2. Książka przychodów i rozchodów: Jest to jedna z form rozliczenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzą szczegółową księgowość, w której rejestrują przychody i rozchody firmy. Książka przychodów i rozchodów jest podstawą do obliczania podatku dochodowego. Wymaga prowadzenia systematycznych wpisów i zachowania wszystkich dokumentów finansowych związanych z działalnością gospodarczą.
 3. Karta podatkowa: Karta podatkowa to uproszczona forma rozliczenia podatków, która jest dostępna dla niektórych grup przedsiębiorców. Przedsiębiorca płaci podatek na podstawie określonej stawki obliczonej od przychodów. Nie ma konieczności prowadzenia szczegółowej księgowości ani sporządzania bilansu. Karta podatkowa jest stosowana głównie przez niektóre zawody, takie jak lekarze, prawnicy, notariusze itp.

W przypadku wyboru odpowiedniej formy rozliczenia dla swojej działalności gospodarczej, warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym. Znają oni szczegóły i wymagania związane z każdą z tych form oraz mogą pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru zgodnie z indywidualnymi potrzebami i okolicznościami przedsiębiorstwa.

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Dochód z działalności gospodarczej może być uwzględniany przy obliczaniu zdolności kredytowej przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę różne źródła dochodu, w tym dochód z działalności gospodarczej, podczas oceny zdolności kredytowej klienta.

Aby dochód z działalności gospodarczej został uwzględniony przy ocenie zdolności kredytowej, zazwyczaj wymagane są pewne warunki, takie jak:

 1. Staż działalności gospodarczej: Banki zwykle oczekują, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez określony czas, na przykład co najmniej 2 lata. Okres ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej.
 2. Dochód stabilny i udokumentowany: W przypadku działalności gospodarczej banki oczekują, że dochód będzie stabilny i można go udokumentować poprzez odpowiednie dokumenty, takie jak roczne zeznania podatkowe, rachunki zysków i strat, deklaracje VAT itp.
 3. Analiza kondycji finansowej firmy: Banki mogą również dokonać oceny kondycji finansowej działalności gospodarczej, uwzględniając między innymi bieżące zobowiązania, koszty prowadzenia firmy, stabilność i perspektywy rozwoju.
 4. Historia kredytowa: Podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na etacie, również dla osób prowadzących działalność gospodarczą banki sprawdzają historię kredytową, w tym spłacanie wcześniejszych zobowiązań kredytowych.

Warto pamiętać, że procedury oceny zdolności kredytowej mogą się różnić w zależności od banku lub instytucji finansowej. Ważne jest skonsultowanie się z doradcą kredytowym lub bezpośrednim przedstawicielem banku, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące wymagań i procedur dotyczących uwzględniania dochodu z działalności gospodarczej przy kredycie hipotecznym.